Η Εταιρία

Η εταιρία Otamed Ηλιάδης ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2004 επικεντρώνοντας στο χώρο των ακουστικών Βαρηκοΐας, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους αποκατάστασης της ακοής με την εμπειρία που παρέχει το όνομα ΗΛΙΑΔΗΣ.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό στην υπηρεσία του ασθενή με δυσκολία ακοής πάντα σε απόλυτη συνεργασία με τον ΩΡΛ Ιατρό.

Με στόχο την περαιτέρω κάλυψη των αναγκών του ΩΡΛ Ιατρού η Otamed Ηλιάδης επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην παροχή ΩΡΛ εξοπλισμού τόσο ιδιωτικού όσο και νοσοκομειακού.

Η υψηλή ποιότητα των προιόντων που αντιπροσωπεύουμε σε συνδυασμό με την οικονομικά προσιτή πολιτική της εταιρίας και την άμεση εξυπηρέτηση με ταυτόχρονη υποστήριξη της εγγύησης των προϊόντων μας αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας.

Ο Κατάλογος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων επεκτείνεται συνέχεια ακολουθώντας τις εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία :